Nadácia VUB je podporovateľom našej organizácie.

Organizácia podporila výrobu máp, oznamovacích tabúľ, QR kódov na studničkách, obnovu náučného chodníka pre návštevníkov lesa. 
8 studničiek obsahuje QR kódy s podrobným rozborom vody.

Ďakujeme nadácií 365 za podporu pri obnove zabudnutých prameňov.

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA PAŽICE A VÝSTAVBA LAVIČKY

Rekonštrukcia prameňa Pažice bola uskutočnená z grantu spoločnosti SEPS.

PRAMEŇ PAŽICE PRED REKONŠTRUKCIOU

PRAMEŇ PAŽICE PO REKONŠTRUKCII

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA JAVORINA - VEĽKÝ ZĽAB

NAŠE AKTIVITY

Lúčanská Malá Fatra je zdrojom prameňov na ktoré by sme nemali zabúdať. Plnia svoju funkciu v prírodnom reťazci. Medzi naše primárne aktivity patrí rekonštrukcia, čistenie a údržba prírodných prameňov. Spolupracujeme s populárnou webovou stránkou mapy.cz, kde označujeme zrekonštruované studničky. Takto môžte studničky jednoducho lokalizovať, a taktiež prispieť k tomu, aby studničky zostali čo najdlhšie krásne a čisté. Naďalej budeme pokračovať v obnove zabudnutých prameňov v pohorí Lúčanská Malá Fatra.

PLÁN

Plánujeme znovuobjavenie a výstavbu šestnástich nových prameňov. 

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA POD MARTINOVÚ

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA POD VETERNÝM

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA POD CIBUĽKOVÚ

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA POD SKALOU

ČISTENIE CESTNÉHO PRIEPUSTKU MACHUTOVA

ČISTENIE ŽLABOV MALÁ FATRA

TURISTIKA

ZÁHRADKY - UKRAJINSKÝ PRIATELIA S RODINOU

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA KRIŽNÁ

REKONŠTRUKCIA PRAMEŇA ZÁHRADKY

PRAMEŇ POD VIŠNOVSKU - OSADENIE ZĽABU

ROZBOR PRAMEŇOV

VĎAKA ZA SPOLUPRÁCU

Výkopové práce – Michal Baranek – Kamenná Poruba

Drevo – Marek Ryboň  – Píla Turie REMAN

Stolárstvo – Branislav Gabaj – Ovčiarsko

Rezbárske práce – Martin Krajčí s manželkou – Rajec

Impregnácia – Remmers Žilina

Umelecká práca s drevom – Ondrej Sadecký – Kamenná poruba

Opracovaná drevená hmota – Ivan Hollý – Fačkov

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HORAL RIVER

IČO: 53505981
predseda Juraj Vrábel
Jozefa Cígera Hronského 2152/5
010 01 Žilina